Kilka podstawowych komend terminala linux

komendy linuxKomendy Linux

Moim ulubionym systemem z familii Linux jest Debian, dlatego też będę wzorował się na tym systemie.

Czym są komendy Linux? Za co odpowiadają? Co to jest terminal?

W systemach Unix oraz w systemach uniksopodobnych polecenia są często programami uruchamianymi z wiersza poleceń powłoki systemowej. Często różne powłoki mają dodatkowo wbudowane własne implementacje niektórych poleceń; np. zawierają wersję polecenia dostępnego jako /bin/echo. To, która wersja polecenia będzie wykonana domyślnie zależy od tego, która powłoka jest używana oraz od konfiguracji systemu.

Podstawowe polecenia Linux

√Informacje o systemie

pwd – wyświetla na ekranie nazwę katalogu, w którym się znajduję.
hostname – wyświetla nazwę hosta
whoami– wyświetla moją nazwę u...

Komendy CMD – czyli pracujemy w „terminalu”

cmdLista komend CMD

Polecenie cmd otwiera tekstowe okno konsoli i dokonuje interpretacji wprowadzanych w wierszu poleceń konsoli znaków jako nazw poleceń, programów, plików czy parametrów.

Krótko mówiąc – aby uruchomić proces, otworzyć plik lub uruchomić program, używamy komend.

Aby otworzyć tekstowe okno konsoli, należy w menu „START” w polu „Uruchom” lub „Wyszukaj” wpisać cmd. Natychmiast pojawi nam się nowe okno.

uruchamianie cmd

Tekstowe okno konsoli wygląda następująco:

Wiersz poleceń windows

Lista komend CMD

Podstawowe komendy:
call – wywołuje program wsadowy z innego programu wsadowego
cd – wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go
cls – czyści ekran
cmd – uruchamia nową konsole
color – ustawienia koloru konsoli
date – wyświetla, modyfikuje datę
dir – wyświetla zawartość katalogu
...